Stavebné zameranie budov

Čo je stavebné zameranie budov?

Zameriame skutočný stav budovy kombináciou klasických geodetických metód, 3D laserového skenovania a fotogrametrie. Výsledkom bude aj presný 3D model vo forme mračna bodov, ktorý slúži na vyhotovenie dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka.  Následne vyhotovíme výkresovú 2D dokumentáciu ako sú pôdorysy, rezy a pohľady.                                                                              

Takéto zameranie slúži ku pasportizácii stavebných objektov, kde vďaka vysokej presnosti a detailnosti zamerania získavame komplexné zdokumentovanie objektu. Rozsah a detailnosť dokumentácie je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka.

 

Produkty a služby

Využitie stavebného zamerania budov

lex_0079-800x450

Mračno bodov - Laserové skenovanie

Realizované projekty

Galéria

KONTAKT

+421 908 644 805

QSGE s.r.o.

Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava

© 2023 Všetky práva vyhradené, Desing by: QSGE s.r.o.