Kataster nehnuťeľností

Kedy potrebujeme geodeta?

Pri stavbe rodinného domu, pri rozdelení pozemku, pri riešení susedských sporov, pri stavbe oplotenia pozemku práve vtedy potrebné zavolať  geodeta aby zameral a spracoval potrebnú dokumentáciu.

Produkty a služby

Geodetické práce pri výstavbe rodinného domu

2

Vyhotovenie geometrického plánu na:

KONTAKT

+421 908 644 805

QSGE s.r.o.

Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava