o nás

Spoločnosť QSGE s.r.o. poskytuje komplexné geodetické služby s využitím pokročilých meračských technológii. 

Kombináciou klasických geodetických metód, leteckého snímkovania pomocou UAV a 3D laserového skenovania vieme pokryť široké spektrum prác pri zachovaní vysokej presnosti a kvality dát.

Naša spoločnosť disponuje povolením na vykonávanie leteckých prác, ktoré zabezpečujú certifikovaní piloti a spĺňame všetky požiadavky ktoré vyžaduje legislatíva SR.

Realizované vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 Zákona č. 215/1995 Z.z. sú vykonávané pod dohľadom autorizovaných geodetov a kartografov

IMG_4696-1

SLUŽBY

aplikácia služieb

KONTAKT

+421 908 644 805

QSGE s.r.o.

Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava