Mapové podklady

Čo sú mapové podklady?

Aktuálny mapový podklad je dôležitou súčasťou územného plánovania, projekčnej činnosti a investičnej výstavby.  Ako podklad sa vyhotovujú mapy záujmového územia v mierkach 1:250, 1:500, 1:1000 výnimočne aj v iných mierkach. Mapa obsahuje polohopis a výškopis, zákresy inžinierskych sietí a nadväznosť na aktuálnu katastrálnu mapu.                                                              Mapový podklad slúži ako podklad pre zakreslenie budúcej priestorovej polohy stavebného objektu, pripojenie na existujúce inžinierske siete, tvaru terénnych úprav, výstavbe oplotenia a podobne.

Produkty a služby

Využitie mapových podkladov

Realizované projekty

KONTAKT

+421 908 644 805

QSGE s.r.o.

Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava