Analýza terénu

Čo je analýza terénu?

Kombináciou geodetických metód, 3D laserového skenovania a leteckého snímkovania pomocou dronov vieme vyhotoviť veľmi presné zameranie terénu s vysokým rozlíšením. Nad 3D modelom terénu vieme vykonávať rôzne analýzy a výpočty.                                                                                                                Presnou analýzou a vhodným nastavením výškových pomerov budúcej výstavby vieme ušetriť nemalé finančné prostriedky.                                

Produkty a služby

Výhody využitia analýzy terénu

cava_software

Mračno bodov - letecká fotogrametria

Realizované projekty

Galéria

KONTAKT

+421 908 644 805

QSGE s.r.o.

Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava