3D Laserové skenovanie

Čo je 3D laserové skenovanie?

3D laserové skenovanie je v súčasnosti najefektívnejšia metóda priestorového merania a následnej tvorby 3D priestorových modelov. V kombinácii s pozemnou a leteckou fotogrametriou UAV a s využitím klasických geodetických metód je možné vyhotoviť podrobný a veľmi presný a podrobný 3D model.            Výstupom je tzv. „mračno bodov“  (hovoríme rádovo o miliónoch bodov), pričom každý bod má zadefinovanú svoju polohu v priestore pomocou troch súradníc X,Y,Z. Mračno bodov je možné importovať do CAD a BIM programov, prípadne vyhotoviť výstup podľa potreby.

 

Produkty a služby

Výhody 3D laserového skenovania

Mračno bodov - Laserové skenovanie

Realizované projekty

Galéria

KONTAKT

+421 908 644 805

QSGE s.r.o.

Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava