Stavebné zameranie budov

Čo je stavebné zameranie budov?

Zameranie skutkového stavu je nevyhnutný podklad pre projektantov, architektov, stavebných inžinierov, pamiatkárov ale aj pre správcu budov. Kombináciou 3D laserového skenovania a fotogrametrie získame presný a podrobný 3D model vo forme mračna bodov, ktorý slúži na vyhotovenie dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka.  Dokumentáciu vyhotovujeme v 2D (pôdorysy, rezy, pohľady) a 3D formátoch (mračno bodov, BIM). Pripravíme pre Vás aj prezentačný online 3D model, ktorý je ľahko ovládateľný a bez požiadaviek na ďalší softwér.                                                                    

Takéto presné a podrobné podklady slúžia k plánovaniu stavby, kontrolným meraniam počas výstavby alebo ku komplexnému zdokumentovaniu ľubovoľného objektu. Výhodou zamerania je že ďalšie zamerania nie sú potrebné a všetky ďalšie merania vieme spraviť „od stola“ v počítači, čo šetrí nemalé finančné náklady pre Váš projekt.

 

Produkty a služby

Využitie stavebného zamerania budov

lex_0079-800x450

Mračno bodov - Laserové skenovanie

Realizované projekty

Galéria

KONTAKT

+421 908 644 805

QSGE s.r.o.

Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava